T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Antalya H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi

09.02.2018

Taşeron Firma Personelinden Sürekli İşçi Kadrosuna Geçmek İçin Müracaat Edenlerin Başvuru Sonuçları

DUYURU

 

H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğü  temizlik ve güvenlik hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinden, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere başvuruda bulananların durumu, tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvurusu kabul edilenlere ait isim listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

 

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

1

Sevgi KİRPİKLİ

TEMİZLİK

KABUL

2

Emine YÜKSEL

TEMİZLİK

KABUL

3

Ayşe YOL

TEMİZLİK

KABUL

4

Ayşe DURUR

TEMİZLİK

KABUL

 

 

GÜVENLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

 

 

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

1

Ali BALABAN

GÜVENLİK

KABUL

2

Adnan KARATAŞ

GÜVENLİK

KABUL

3

Sefer ERSOY

GÜVENLİK

KABUL

4

Yakup ZORBA

GÜVENLİK

KABUL

5

Talat YAVUZ

GÜVENLİK

KABUL